AGRO OŘECHOV
Výstavba nové skladovací haly pro komodity. Termín zahájení: 2.3.2015 Termín dokončení : 20.7.2015