DemoliceProvádíme demolice (bourací práce, demontáže) budov, průmyslových areálů, továren, výškových objektů, komínů, věží i mostů.

Pro tyto práce používáme moderní a výkonné hydraulické bourací stroje, kladiva a hydraulické demoliční nůžky. Strojní činnosti kombinujeme podle potřeb s ručními bouracími metodami, jako je trhání, řezání, sbíjení atd. Dále provádíme hrubé terénní úpravy a výkopové práce nejen pro inženýrské sítě, včetně likvidace odpadů. Stavební firma Lacík také nabízí třídění a recyklaci stavebních a demoličních odpadů – sutin. S veškerými odpady je nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a dle příslušných prováděcích vyhlášek. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně se snahou minimalizovat zákazníkovi náklady.