AGRO OŘECHOV – SKLADOVACÍ HALA
Pokračování stavby provádění základových pasů a patek a hutněný zásyp pod budoucí průmyslovou podlahu