Recyklace sutíProvádíme recyklaci stavebních odpadů a přírodních materiálů pomocí drticích a třídicích jednotek

Recyklací zpracováváme všechny druhy sutí, kameniva, betonů, živic a výkopových zemin. Recyklace provádíme jak v místě stavby, kdy lze ušetřit nemalé finanční prostředky, tak i na střediscích, která se nacházejí v Brně a okolí a v místech našich zakázek. Smyslem naší činnosti recyklace stavebních odpadů je mimimalizace devastace životního prostředí, minimalizace vzniku skládek a návrat již jednou vzniklého materiálu znovu do oběhu. Výsledný produkt recyklace – recyklát, je možné použít přímo na staveništi pro další výstavbu, a to buď na terénní úpravy či jako provizorní komunikace anebo zásypový materiál. Recyklace provádíme vlastní technikou.