MORKOVICE SLÍŽANY
Investor : ELITA

1.Bourání stávajících betonových podlah
2.Hutnění stávajícícho podloží
3.Podkladní hutněný násyp z drceného kameniva
4.Průmyslová betonová podlaha